Διαφάνεια

Με αίσθημα ευθύνης και ευσυνειδησίας, δηλώνουμε απερίφραστα τα εξής:
Όλες οι κινήσεις στο πλαίσιο του Ιδρύματος θα εκτελούνται υπό πλήρη διαφάνεια, καθώς ελέγχεται από ορκωτούς λογιστές και δικηγόρους.
Όλα τα έργα και οι προσφορές θα ελέγχονται, ενώ θα υπάρχει υποχρεωτική αναφορά των ευεργετών και αυτών που συνεισέφεραν, σε αναρτημένες δημοσιεύσεις. Αυτοί που ευεργετούν θα γνωστοποιούνται, ώστε να καρπώνονται την τιμή οι άνθρωποι που την αξίζουν.
Οι κινήσεις του Ιδρύματος δεν έχουν κανένα πολιτικό υπόβαθρο, ούτε περιεχόμενο. Επίσης, δεν έχουν καμία σχέση με την εκάστοτε Δημοτική Αρχή και τους συμβούλους αυτής. Βασίζονται αποκλειστικά στην αγάπη για τον τόπο μας και στο όραμά μας για μια Μύκονο διαφορετική, υγιέστερη και ασφαλέστερη.
ΒΟΗΘΗΣΕ ΚΙ ΕΣΥ!